0 Menu

Linotrykk striper rosa

50,00kr / Sold Out

Linotrykk 10,5 x 15 cm på rosa papir. Pakka i cellofanpose i stiv konvolutt. Trykka opp i 20 eks.